• White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

כל הזכויות שמורות למיכל שליו-רייכר, שירלי לאונר-כהן ונטע אלטמן. אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש בחומרים ללא רשות

מערך בנושא 

א ב ו ל ו צ י ה

ארבעה חלקים:
 • מה עובר הלאה? גנטיקה, מוטציות וגיבורי-על
 • מי שורד? ברירה טבעית, אקראיות וסדר
 • אבולוציה היום? על שינויים סביבתיים והתאמת המינים
 • אומץ, נחישות וסקרנות - ארבע עובדות על דרווין והתקופה
 
בונוס: אבולוציה ופילוסופיה: שאלות הגדולות בלי תשובות 

 

רק 2% מהילדים והילדות בארץ לומדים על האבולוציה - התורה המרכזית והמקובלת היום להבנת התפתחות האדם והמינים השונים. המערך שלנו נוצר כדי לאפשר לילדינו:

מערך אבולוציה לכיתות ג'-ו' מוכן להורדה

 • היכרות עם תורת האבולוציה

 • היכרות  מושגים בסיסיים כמו -  אב קדמון, מוטציות, ברירה טבעית, התאמת המינים...

 • הבנה שתורת האבולוציה היא לא "עוד תיאוריה" כי אם תורה המבוססת על מגוון רחב ומוצק של הוכחות מתחומי דעת שונים

 • היכרות עם דרווין ועם הקונפליקט בין תורת האבולוציה לבריאתנות

 • לכיתות גבוהות יותר: דיון בשאלות הפילוסופיות הגדולות שהאבולוציה מעלה, למשל - מה מקומו של האדם בעולם? האם מישהו מתמיד בקיום? האם זה מוסרי ליצור שינויים משמעותיים בסביבת המחיה של היצורים סביבנו?

את התכניות תוכלו להוריד אחרי הזנת המייל. מבטיחים שלא להעביר את המייל שלכם לצד שלישי.

מידי פעם נשלח לכם עדכונים. תוכלו כמובן להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה בכל עת.